Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba CPIT TL1 - Interiér
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 17.07.2019 10:00
Centralizovaná WAN/LAN síť pro IT4Innovations
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2019 10.07.2019 09:00
Rekonstrukce chodby budovy rektorátu - III. NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2019 02.07.2019 10:00
Micro Calorimeter
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2019 28.06.2019 08:30
Rekonstrukce rozvodů zdravotechniky budovy C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Zajištění služeb externího Pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 28.06.2019 10:00
Mytí oken a skleněných výplní v budovách VŠB - TUO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 01.07.2019 12:00
Monitoring hladin a kvality podzemních vod vrtů VODAMIN II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 01.07.2019 08:30
Licence SW pro realizaci záznamu prezentací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.06.2019 21.06.2019 09:00
Dodávka mikroskopu a rozšíření FTIR spektrometru
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 26.06.2019 09:00
Pila pro přesné řezání vysocetvrdých materiálů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Senzorická síť
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 24.06.2019 10:00
Konzultační služby k ekonomickému informačnímu systému SAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 12.06.2019 09:00
Pořízení specializované infrastruktury pro projekt LEXIS
podlimitní Hodnocení 04.06.2019 20.06.2019 09:00
Kancelářské potřeby
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2019 09.07.2019 09:00
všechny zakázky