Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém MFG pro generování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 31.07.2024 09:00
Dodávka inkubátorového fermentačního systému / Delivery of an Incubator Fermentation System
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 30.07.2024 10:00
Sestava potenciostatů pro měření baterií a superkondenzátorů
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2024 19.08.2024 10:00
Hyperspektrální kamery a mikroskopický modulární systém
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 19.08.2024 10:00
Pronájem multifunkčních zařízení pro EkF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 22.07.2024 09:00
Ples univerzity 2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 24.07.2024 09:00
Překladatelské služby II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 23.07.2024 10:00
Sestava pro charakterizaci katalyzátorů a sorbentů
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 13.08.2024 10:00
Ramanův mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 12.08.2024 11:00
FTIR spektrometr s IR mikroskopem
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 12.08.2024 10:00
Analyzátory (O2, CO, CO2, SO2, NOx) pro emisní monitoring surových a vyčištěných spalin
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 12.08.2024 10:00
Creepové stroje pro projekt REFRESH
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 13.08.2024 10:00
Kráčející robotická platforma
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 26.07.2024 10:00
Dodávka průmyslových robotů a robotických sestav
nadlimitní Příjem nabídek 03.07.2024 06.08.2024 10:00
Rozšíření platformy pro efektivní distribuované zpracování dat
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 15.08.2024 09:00
všechny zakázky