Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní leasing služebních osobních automobilů
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 19.04.2023 09:00
Membránová jednotka pro MF/UF/NF/RO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 06.04.2023 09:00
Ramanův mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 24.04.2023 10:00
Vakuový FTIR spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 24.04.2023 10:00
Modernizace systému centrálního ovládání venkovních žaluzií na budově FEI -II.
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2023 11.04.2023 10:00
Výroba nábytku pro budovu CEETe
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 10:00
Systém vzorkování částic
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2023 29.03.2023 07:00
Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budovy USSS, FBI, FAST, Hvězdárny a planetária, Krásnopolská – VIII. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2023 03.04.2023 10:00
Modernizace vybavení rozvoden NN budovy B a C – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2023 31.03.2023 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 21.03.2023 07:00
Modernizace prostor menzy
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 31.03.2023 10:00
Kompletní pasportizace vad a poruch budovy N - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 24.03.2023 09:00
PTK - Cloudové a archivní úložiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2023 31.03.2023 23:59
Vybavení interiérů EkF
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 13.04.2023 10:00
Fyzická ostraha USSS
podlimitní Hodnocení 02.03.2023 22.03.2023 09:00
všechny zakázky