Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin II.
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2020 12.05.2020 10:00
Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 21.04.2020 10:00
Bezpečnostní elektrické moduly pro projektování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 14.04.2020 10:00
Základ pro stroj TM2500-S včetně souvisejících stavebních prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 27.03.2020 10:00
Pronájem multifunkčních zařízení pro FBI - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2020 25.03.2020 09:00
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 10.04.2020 09:00
Aktivní dynamická zkušebna 4WD
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 02.04.2020 10:00
Funkční modul podpory pracoviště s kolaborativním robotem
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 25.03.2020 10:00
Dodávka kolaborativních robotů - II.
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 25.03.2020 10:00
Dodávka HW komponentů a mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2020 13.03.2020 09:00
Pronájem multifunkčních zařízení pro FBI
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2020 11.03.2020 09:00
Rozbory paliv a popelů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2020 26.02.2020 09:00
Nákup nábytku pro Fakultu strojní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2020 21.02.2020 10:00
Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 05.03.2020 10:00
Xerografický papír
nadlimitní Vyhodnoceno 05.02.2020 19.03.2020 09:00
všechny zakázky