Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB – TUO etapa II-2, 3 a 5
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 13.06.2024 10:00
Pořízení inkubátorového fermentačního systému / Procurement of an Incubator Fermentation System
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 04.06.2024 10:00
Prodloužení SW podpory výrobce
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 07.06.2024 09:00
Zajištění technické podpory WAN/LAN sítě pro IT4Innovations
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 29.05.2024 09:00
Zařízení pro elektroanalytické testování PEM a AEM membrán
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 14.06.2024 10:00
Tryskový mlýn
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 11.06.2024 10:00
Rekonstrukce osvětlovací soustavy Geologického pavilonu - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
podlimitní Hodnocení 29.04.2024 21.05.2024 12:00
Reakční cela pro in-situ měření fázového složení
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 29.05.2024 10:00
Nákladní vozidlo do 7,5t
podlimitní Vyhodnoceno 24.04.2024 14.05.2024 09:00
Optický mikroskop
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2024 07.05.2024 09:00
Astronomický dalekohled
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 10:00
Sedadla do Sférického kina Planetária Ostrava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2024 03.05.2024 09:00
3D LASEROVÝ SKENER
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 30.04.2024 10:00
Lyofilizátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 05.06.2024 10:00
všechny zakázky