Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výstavních expozic pro veletrh pracovních příležitostí kariéra+ 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2023 23.01.2023 10:00
Materiál pro obrábění
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2023 25.01.2023 10:00
Analyzátor plynu
nadlimitní Hodnocení 23.12.2022 23.01.2023 07:00
Upgrade leteckého simulátoru s certifikační úrovní FNPT I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2022 11.01.2023 10:00
Xerografický papír 2023
nadlimitní Vyhodnoceno 20.12.2022 26.01.2023 09:00
Software pro optimalizace dopravních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2022 06.12.2022 10:00
Upgrade a rozšíření grafické bezpečnosti nadstavby C4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2022 25.11.2022 10:00
Propagační předměty pro Fakultu elektrotechniky a informatiky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2022 26.10.2022 10:00
Digitální mikroskop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2022 26.10.2022 09:00
Software pro simulace dopravních, logistických a výrobních procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2022 25.10.2022 10:00
Dodávka a instalace zařízení pro elektroerozivní drátové řezání včetně příslušenství
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2022 02.11.2022 10:00
Granulometr s morfologií
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2022 13.10.2022 09:00
Software pro simulace dopravních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
Software pro modelování, simulování a optimalizaci materiálových toků a výrobních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 22.08.2022 10:00
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce Stabilní hasicí zařízení-plynové datových center VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2022 24.08.2022 08:00
všechny zakázky