Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Příslušenství pro robotická ramena
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Ostraha majetku a osob USSS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 09.03.2021 10:00
Realizace nového orientačního systému VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 04.03.2021 09:00
Svoz odpadů
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 11.03.2021 09:00
Servis infrastruktury IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 02.04.2021 09:00
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2021 22.03.2021 09:00
IT4I Complementary Systems I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2021 15.03.2021 09:00
Experimentální pracoviště pro testování robotů
nadlimitní Příjem nabídek 02.02.2021 08.03.2021 10:00
Skener pro bezpilotní letecký prostředek
podlimitní Hodnocení 02.02.2021 24.02.2021 10:00
Multikomponentní FTIR analyzátor – spektrometr spalin
podlimitní Hodnocení 02.02.2021 19.02.2021 10:00
Vývojová platforma pro ECU - II./ECU development platform - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2021 12.02.2021 10:00
Obnova centrálních prvků CCTV pro IT4I - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.01.2021 01.03.2021 23:59
Multikomponentní FT-IR analyzátor-spektrometr spalin
podlimitní Hodnocení 26.01.2021 25.02.2021 10:00
Demolice magnetického domku a ubytovny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2021 08.02.2021 10:00
3D skener - II.
podlimitní Vyhodnoceno 15.01.2021 05.02.2021 10:00
všechny zakázky