Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 11.10.2021 10:00
Jednodeskové integrované počítače pro specializované aplikace vč. příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2021 07.10.2021 10:00
Systém pro monitorování vibrací v laboratorních a průmyslových podmínkách
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2021 11.10.2021 10:00
Rekonstrukce m.č. 207 v budově IT4Innovations
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2021 08.10.2021 09:00
Tiskařské služby VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2021 23.09.2021 09:00
Rekonstrukce izolace budovy N
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 07.10.2021 10:00
HIL testovací zařízení / HIL testing equipment
podlimitní Hodnocení 02.09.2021 21.09.2021 10:00
Analyzátor rtuti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2021 13.09.2021 10:00
Pořízení UPS systémů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2021 24.09.2021 09:00
Dodávka osobního automobilu
podlimitní Hodnocení 30.08.2021 15.09.2021 07:00
Elektrická impedanční tomografie/Electrical impedance tomography
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2021 08.09.2021 10:00
Prodloužení licencí IBM a HCL software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2021 13.09.2021 11:00
Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.08.2021 08.09.2021 09:00
Správce stavby VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EkF – PŘÍSTAVBA H
nadlimitní Hodnocení 19.08.2021 20.09.2021 10:00
Společné datové prostředí – CDE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2021 09.09.2021 09:00
všechny zakázky