Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení planetárního laboratorního mixeru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 30.04.2024 14:00
Demolice – Automatizované dopravní centrum Ostrava (ADC)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 02.05.2024 10:00
Laserový granulometr
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 17.05.2024 09:00
Gastrovybavení pro provozy ubytovacích a stravovacích služeb
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 30.04.2024 09:00
Sestava potenciostatů
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 16.05.2024 10:00
Měřící systém pro měření přesnosti průmyslových robotů
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 13.05.2024 10:00
Laserový oscilátor
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 09.05.2024 09:00
Rekonstrukce osvětlovací soustavy Geologického pavilonu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 09:00
Pronájem multifunkčních zařízení pro FBI
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 15.04.2024 09:00
Inkubátorový fermentační systém / Incubator fermentation system
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 22.04.2024 10:00
3D tiskárna Direct Energy Deposition (DED) - II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2024 06.05.2024 10:00
Analyzátor
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2024 29.04.2024 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadávání 19.03.2024
Dynamický smykový reometr
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2024 21.05.2024 10:00
Simultánní termický analyzátor (TGA/DSC) s autosamplerem a připojením na FTIR
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2024 22.04.2024 10:00
všechny zakázky