Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace systému centrálního ovládání venkovních žaluzií na budově FEI
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2021 12.07.2021 10:00
Odstranění průsaků vody do laboratoře neutronové aktivační analýzy - opakovaná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2021 02.07.2021 07:00
Programový modul pro Mobilní indentační zařízení_Program module for Mobile indentation system
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 01.07.2021 11:00
Elektronizace cestovních příkazů v IS SAP
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 30.06.2021 09:00
Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny v dilatačním celku B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Dodávka laboratorních přístrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 17.06.2021 07:00
Rekonstrukce světelného nápisu na střeše budovy A - opakovaná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 22.06.2021 09:00
Podpora serveru HPE FLEX Superdome
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 21.06.2021 09:00
Dodávka ochranné pracovní obuvi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 22.06.2021 09:00
Lakovací a sušící kabina II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Laboratorní autokláv
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 01.07.2021 09:00
Dodávka materiálu a služeb pro sestavení laboratorní membránové jednotky
podlimitní Hodnocení 18.05.2021 03.06.2021 07:00
Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
podlimitní Vyhodnoceno 12.05.2021 01.06.2021 09:00
Předběžné tržní konzultace "Společné datové prostředí – CDE"
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2021 21.05.2021 23:59
všechny zakázky