Public contracts of Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
CRN: 61989100
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2018-044551
Previous contracting authority profiles: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.94 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Modernizace komunikačních systémů VŠB-TUO - opakovaná
below-the-threshold Receipt of tenders 29.10.2020 16.11.2020 09:00
Provádění, dozorování a zpracování materiálů při provádění svarových spojů a povrchových vrstev
small-scale public contract Receipt of tenders 27.10.2020 10.11.2020 11:00
Zkoušení krycích vrstev kompozitních materiálů na jaderných elektrárnách II.
small-scale public contract Receipt of tenders 27.10.2020 10.11.2020 10:00
Dodávka hmotnostního spektrometru k chemisorpčnímu analyzátoru
below-the-threshold Receipt of tenders 24.10.2020 11.11.2020 09:00
Laserový skener pro bezpilotní letecký prostředek vč. SW a příslušenství
below-the-threshold Receipt of tenders 22.10.2020 10.11.2020 10:00
Vakuový – tlakový odlévací stroj s vibrační technologií a příslušenstvím
small-scale public contract Receipt of tenders 22.10.2020 02.11.2020 09:00
Rekonstrukce nákladního výtahu v budově F
small-scale public contract Receipt of tenders 15.10.2020 02.11.2020 11:00
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu "Ekologická stanice pro vozidla s alternativním pohonem"
small-scale public contract Evaluated 12.10.2020 20.10.2020 08:00
Mikrotvrdoměr
below-the-threshold Evaluation 12.10.2020 29.10.2020 09:00
Měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem
small-scale public contract Evaluated 12.10.2020 20.10.2020 10:00
Termokamery s kalibračním zařízením
small-scale public contract Evaluation 08.10.2020 16.10.2020 09:00
Záložní optická trasa pro areál Poruba
small-scale public contract Evaluated 06.10.2020 19.10.2020 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
below-the-threshold Evaluated 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Totální stanice a nivelační přístroje
above-the-threshold Receipt of tenders 30.09.2020 05.11.2020 10:00
Automatický tvrdoměr
small-scale public contract Evaluated 23.09.2020 08.10.2020 12:00
all public contracts