Public contracts of Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
CRN: 61989100
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2018-044551
Previous contracting authority profiles: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Vysokotlaký reakční autokláv
small-scale public contract Receipt of tenders 10.08.2022 18.08.2022 09:00
Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat
small-scale public contract Receipt of tenders 09.08.2022 18.08.2022 09:00
Software pro modelování, simulování a optimalizaci materiálových toků a výrobních a logistických procesů
small-scale public contract Receipt of tenders 08.08.2022 22.08.2022 10:00
Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II.
below-the-threshold Receipt of tenders 01.08.2022 22.08.2022 10:00
Dodávka kovového prášku pro aditivní technologii PBF
small-scale public contract Receipt of tenders 29.07.2022 17.08.2022 10:00
Komplementární systémy II
above-the-threshold Receipt of tenders 21.07.2022 05.09.2022 09:00
Rozšíření datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations
above-the-threshold Receipt of tenders 21.07.2022 05.09.2022 09:00
Automobil pro rozvoz stravy
small-scale public contract Evaluation 21.07.2022 02.08.2022 08:00
Exponát - Letecký trenažer
small-scale public contract Evaluation 21.07.2022 02.08.2022 09:00
Terénní vozidlo – opakovaná
small-scale public contract Evaluated 13.07.2022 26.07.2022 08:00
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce Stabilní hasicí zařízení-plynové datových center VŠB-TUO
small-scale public contract Receipt of tenders 01.07.2022 24.08.2022 08:00
Rámcová dohoda na poradenské služby pro VEC
small-scale public contract Evaluation 29.06.2022 07.07.2022 07:00
Laserové zařízení pro značení kovových a plastových komponentů - opakovaná
small-scale public contract Evaluation 28.06.2022 22.07.2022 09:00
Zastínění teras v areálu Univerzitní mateřské školy
small-scale public contract Evaluated 17.06.2022 27.06.2022 10:00
RFID v Ústřední knihovně – II. etapa - opakovaná
below-the-threshold Evaluated 17.06.2022 07.07.2022 09:00
all public contracts