Public contracts of Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
CRN: 61989100
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2018-044551
Previous contracting authority profiles: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.93 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Software pro 3D modelování a simulaci výrobních procesů
small-scale public contract Receipt of tenders 27.05.2020 09.06.2020 10:00
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv III
small-scale public contract Receipt of tenders 21.05.2020 01.06.2020 09:00
2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
above-the-threshold Awarding 21.05.2020
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
above-the-threshold Receipt of tenders 20.05.2020 23.06.2020 09:00
Klimatizace VEC 3
small-scale public contract Receipt of tenders 19.05.2020 01.06.2020 08:00
Elektromobilita na VEC
below-the-threshold Receipt of tenders 19.05.2020 05.06.2020 09:00
Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací II.
small-scale public contract Evaluation 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Dodávka komponent pro projekt PAV
above-the-threshold Receipt of tenders 15.05.2020 26.06.2020 09:00
Systém pro kontinuální měření koncentrace a speciace plynné Hg ve spalinách
below-the-threshold Receipt of tenders 14.05.2020 01.06.2020 10:00
Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého
below-the-threshold Receipt of tenders 12.05.2020 01.06.2020 13:00
Referenční laboratorní analyzátor plynů pro měření emisí
below-the-threshold Evaluation 12.05.2020 28.05.2020 12:00
Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu
below-the-threshold Evaluation 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Materiál a příslušenství pro optické přístroje
below-the-threshold Evaluation 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TUO
below-the-threshold Evaluated 05.05.2020 22.05.2020 09:00
I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase
small-scale public contract Evaluation 30.04.2020 15.05.2020 10:00
all public contracts