Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj pro laserové značení komponentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2022 26.08.2022 12:00
Vysokotlaký reakční autokláv
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 18.08.2022 09:00
Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 18.08.2022 09:00
Software pro modelování, simulování a optimalizaci materiálových toků a výrobních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 22.08.2022 10:00
Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II.
podlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 22.08.2022 10:00
Dodávka kovového prášku pro aditivní technologii PBF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 17.08.2022 10:00
Komplementární systémy II
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2022 05.09.2022 09:00
Rozšíření datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2022 05.09.2022 09:00
Automobil pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2022 02.08.2022 08:00
Exponát - Letecký trenažer
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2022 02.08.2022 09:00
Terénní vozidlo – opakovaná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2022 26.07.2022 08:00
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce Stabilní hasicí zařízení-plynové datových center VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 24.08.2022 08:00
Rámcová dohoda na poradenské služby pro VEC
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2022 07.07.2022 07:00
Zastínění teras v areálu Univerzitní mateřské školy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2022 27.06.2022 10:00
RFID v Ústřední knihovně – II. etapa - opakovaná
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2022 07.07.2022 09:00
všechny zakázky