Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Automatický tvrdoměr
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně automatického tvrdoměru, zaškolení zaměstnanců k obsluze a údržbě zařízení v místě plnění, ověření funkčnosti, dodání veškerého software potřebného pro provoz zařízení v českém jazyce, dodání uživatelské dokumentace a návodu k obsluze v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je i doprava do místa plnění. Automatický tvrdoměr musí být nový a nepoužitý.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.10.2020 12:00
Datum zahájení: 23.09.2020 09:13
Odpovědné zadávání: