Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Nextis Services s.r.o.
IČO: 29385920
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 111 384,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 134 774,64 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 10.09.2020