Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ABB s.r.o.
IČO: 49682563
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 174 919,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 211 651,99 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 13.07.2020