Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontrolních měřidel a měřicích zařízení. Jedná se konkrétně o: mechanická kontrolní měřidla a měrky, kontrolní optická měřicí zařízení, zařízení a etalony pro měření drsnosti povrchů a zařízení pro měření ionizujícího záření.
Blíže viz přiložené dokumenty
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Miroslav Jílek
e-mail: miroslav.jilek@vsb.cz
tel: 597 329 131
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.08.2020 10:00
Datum zahájení: 02.07.2020 09:00
Odpovědné zadávání: