Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DNS a.s.
IČO: 25146441
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 4 990 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 037 900,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 17.06.2020