Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Future Technology Systems s.r.o.
IČO: 29448891
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 899 990,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 928 987,90 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 01.06.2020