Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: RMT s.r.o.
IČO: 47669110
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 165 750,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 200 557,50 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 09.06.2020