Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Distribuovaný vláknově optický senzorový systém DTS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka distribuovaného vláknově optického senzorového systému DTS.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy zařízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.04.2020 10:00
Datum zahájení: 08.04.2020 10:00