Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání
IČO: 00542083
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 2 998 400,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 628 064,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 06.03.2020