Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby, obsahující stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor budovy koleje A spolu s přilehlými prostory recepce kolejí. Rozsah stavebních prací je obsažen v dokumentaci pro provedení stavby, podrobně zpracované v rozsahu dle přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a ve výkazu výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.03.2020 10:00
Datum zahájení: 03.02.2020 10:40