Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka kolaborativních robotů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolaborativních robotů včetně řídicího a ovládacího zařízení specifikovaných v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 10.03.2020 10:00
Datum zahájení: 18.02.2020 12:15