Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarové a softwarové části měřící platformy pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

The subject of the public contract is the supply of hardware and software part of measuring platform for analysis of radio interface and signaling in 5G technology.
The subject of performance also includes transportation to the place of performance.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

In electronic form through the electronic tool E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), or in written form to address:
VSB - Technical University of Ostrava
9700 Innovation Support Centre,
Department: 9710 - Project Support Centre
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.03.2020 10:00
Datum zahájení: 10.02.2020 10:00