Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále také jako „VZ“) je pořízení datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations.

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z projektu „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“ (r. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace a v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Jan Juřena
e-mail: jan.jurena@vsb.cz
tel: 597 329 579
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.02.2020 09:00
Datum zahájení: 17.12.2019 16:39