Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: KOMA Commercial, s.r.o.
IČO: 02415356
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 163 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 197 230,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2019