Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výpočet a zpracování projektové dokumentace vícehřídelové parní turbíny II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je výpočet a zpracování projektové dokumentace vícehřídelové parní turbíny v provedení s integrovanou převodovkou a s odpojitelným kondenzačním modulem pro Feasibility Study.
Plnění bude realizováno podle tohoto harmonogramu:
1. Výpočet parní turbíny, schéma zapojení a návrh uspořádání a provedení parní turbíny - s plněním do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy vzešlé z veřejné zakázky.
2. Výpočet provozních stavů v kondenzačním režimu a v režimu s dodávkou tepla, technický popis, popis regulace, závěrečná zpráva a dokumentace provedení v rozsahu pro Feasibility Study - s plněním do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy vzešlé z veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcela Tomisová
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
tel: 597 325 604
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.11.2019 09:00
Datum zahájení: 22.10.2019 17:00
Odpovědné zadávání: