Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tiskařské služby 11/2019
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému jsou tiskařské služby pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Výčet tiskařských služeb včetně jejich specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Dodavatel použije pro zpracování své nabídky předlohu návrhu smlouvy o dílo z přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, ve které vyplní požadované informace, tj. identifikační údaje dodavatele, a kontaktní informaci pro uplatnění záručních požadavků a doplní k ní přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve které dodavatel doplní nabízený počet kusů předmětu plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcela Tomisová
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
tel: 597 325 604
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Lhůta pro podání žádosti o účast:
Datum předložení nabídky: 17.10.2019 09:00
Datum zahájení: 07.10.2019 14:15