Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: REX Controls s.r.o.
IČO: 25239562
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 452 900,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 758 009,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.08.2019