Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektro revize na objektech VŠB-TUO V. etapa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: provedení elektro revizí na jednotlivých objektech zadavatele. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění revizí dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305-3
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marie Kubešová
e-mail: marie.kubesova@vsb.cz
tel: 597 325 602
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.12.2023 08:30
Datum zahájení: 30.11.2023 15:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: