Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Bezodrazová komora
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka bezodrazové komory včetně vektorového analyzátoru pro měření antén v bezodrazové komoře, anténních pracovišť a dalšího softwarového a hardwarového vybavení, zahrnující návrh, konstrukci, montáž a uvedení komory do provozu. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, zpracování dokumentace technického řešení nabízeného zařízení a zaškolení operátorů v rozsahu min. 3 dny teoretického a praktického školení (s praktickou ukázkou měření ve vzdálené a blízké zóně včetně porovnání výsledků, přestavby komory ze vzdálené zóny na blízkou) včetně školící dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.12.2023 10:00
Datum zahájení: 09.11.2023 19:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):