Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy spočívající v novém dispozičním řešení ve 2.NP, kde bude vybudováno Centrum robotiky obsahující kanceláře, zázemí, zasedací učebnu a tři výukové prostory pro vývoj a výzkum a dále bude provedena výměna výplní otvorů. Konkrétně se jedná o vybudování učebny kolaborativní robotiky, servisní robotiky a učebnu robotických a mechatronických systémů v konceptu I4.0. Předmětem stavebních prací bude mimo jiné zhotovení nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zhotovení rozvodů vzduchotechniky se čtyřmi větracími rekuperačními jednotkami v 2. NP objektu a výměna otopných těles. Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.09.2023 10:00
Datum zahájení: 04.09.2023 13:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: