Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: M Security and Cleaning s. r. o.
IČO: 01609246
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 1 722 979,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 722 979,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2023