Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zpevněných ploch v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI). Jedná se o příjezdovou cestu od zadního vjezdu, parkoviště sever včetně odvodnění a venkovního osvětlení, vjezdový systém a oplocení.
Stavba bude členěna na stavební objekty:
SO-02 Příjezdová cesta 2
SO-04 Parkoviště sever – včetně odvodnění a V.O.
SO-05 Vjezdový systém
SO-06 Oplocení jih
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 31.05.2023 10:00
Datum zahájení: 09.05.2023 10:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: