Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace prostor menzy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor kuchyně a jídelny ve 2.NP. Součástí předmětu plnění je zároveň výměna a modernizace gastro vybavení kuchyně.
Práce budou realizovány dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 31.03.2023 09:20
Datum zahájení: 10.03.2023 10:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: