Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budovy USSS, FBI, FAST, Hvězdárny a planetária, Krásnopolská – VIII. etapa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – VIII etapa. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 000 000 Kč bez DPH. Tato cena je zároveň maximální možnou celkovou hodnotou veřejné zakázky. Překročení této hodnoty povede k vyloučení dodavatele pro nesplnění zadávacích podmínek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcela Tomisová
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
tel: 597 325 604
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.04.2023 10:00
Datum zahájení: 16.03.2023 13:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: