Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: PTK - Cloudové a archivní úložiště
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Cloudové úložiště a archivní úložiště jsou pořizována se záměrem rozšířit stávající portfolio úložišť zadavatele, které tvoří zejména uživatelská souborová úložiště clusterů HOME a SCRATCH, centrální úložiště projektových dat PROJECT, disková pole virtualizační infrastruktury, disková pole řešení pro zálohování a další, o úložiště odlišných typů a charakteristik pro pokrytí nadcházejících potřeb zadavatele na ukládání a archivaci dat a pro poskytování a realizaci nových služeb zadavatele.

Cloudové úložiště a archivní úložiště budou provozovány na hardwarových prostředcích a softwaru ve vlastních prostorách zadavatele – on-premises.

Cloudové úložiště bude sloužit jako centrální úložiště dat superpočítačového centra IT4Innovations a bude poskytovat diskové zdroje nově budované cloud infrastruktuře (několika instancím), virtuálním serverům ve virtualizační infrastruktuře zadavatele, k ukládání objektových dat laboratoří a výzkumných projektů.

Archivní úložiště bude sloužit jako centrální úložiště dat superpočítačového centra IT4Innovations, k dlouhodobé archivaci dat laboratoří a výzkumných projektů.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Jan Juřena
e-mail: jan.jurena@vsb.cz
tel: 597 329 579
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.03.2023 23:59
Datum zahájení: 06.03.2023 18:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):