Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace systému centrálního ovládání venkovních žaluzií na budově FEI -II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému centrálního ovládání venkovních žaluzií na budově Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále také FEI). Zadavatel požaduje předložení návrhu řešení ve formě textového technického návrhu realizace a zpracování cenové nabídky, která bude zahrnovat veškeré náklady na realizaci, zprovoznění a zaškolení zaměstnanců.

Doba plnění veřejné zakázky:

I. etapa – návrh technického řešení – zahájení do pěti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Předání návrhu technického řešení zadavateli do tří měsíců od zahájení plnění.

II. etapa – realizace systému centrálního ovládání venkovních žaluzií – zahájení na výzvu zadavatele, dokončení plnění do devíti měsíců (dle harmonogramu zpracovaného dodavatelem v součinnosti se zadavatelem v rámci I.etapy).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcela Tomisová
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
tel: 597 325 604
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.04.2023 10:00
Datum zahájení: 20.03.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: