Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení interiérů EkF
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novou budovu Ekonomické fakulty (dále také EkF) včetně všech souvisejících plnění v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu podmínek stanovených smlouvou o dílo, jež jsou přílohami této zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace interiéru je specifikována v Příloze č. 1.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě etapy plnění:
I. etapa – dodávka a montáž pevně instalovaného vybavení - posluchárenské sezení, kuchyňské linky apod., tedy vybavení nutné k provedení kolaudace stavby
II. etapa – dodávka a montáž mobilního vybavení
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.04.2023 10:00
Datum zahájení: 06.03.2023 14:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: