Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „CEETe a energetické výzkumné technologie“.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na dvě části:
Část 1: Technický dozor stavebníka
Část 2: Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. II Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.10.2021 10:00
Datum zahájení: 21.09.2021 16:40
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):