Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice magnetického domku a ubytovny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti, a dále provedení demoličních prací, včetně všech souvisejících činností.
Požadavkem je kompletní zajištění odstranění dvou objektů, tj. Magnetický domek a Ubytovna Okál. Součástí předmětu plnění budou veškeré přípravné práce, zařízení staveniště, oplocení, ochrana okolí, odpojení objektů od inženýrských sítí, demolice všech konstrukcí obou objektů, likvidace odpadů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Mária Zuská
e-mail: maria.zuska@vsb.cz
tel: 597 325 606
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.02.2021 10:00
Datum zahájení: 19.01.2021 10:38
Odpovědné zadávání: