Procurement documents

Procurement procedure: Automatický tvrdoměr

Document information

Name: Výzva k podání nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Vyzva k podani nabidky.pdf
Size: 3.69 MB
Actual file version: 23.09.2020 09:11:56
MD5 hash: 172731e73d520ff5f2331d03c260ba1e
SHA256 hash: 4d585301953c90e1fb2ab4b2bd519183d23c77ff79f162256fc919aa2fcc671c

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 23.09.2020 09:11:56 Výzva k podání nabídky procurement documents n/a 3.69 MB