Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Pořízení termokamery vč. příslušenství

Document information

Title: Oznámení o výběru
Description:
Document published on Profile: 05.03.2019 13:38:57

Actual file version

File name: Dokument PDF oznámení o výběru.pdf
Size: 413.43 KB
Actual file version: 05.03.2019 13:38:57
MD5 hash: 23e8d441509d582bd0f028ff2a450bd2
SHA256 hash: b96daa044700dd367cf402d29ca2b43c2430dcfa2dd2dc1c650f4ff46e445de3

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 05.03.2019 13:38:57 Oznámení o výběru other documents - public - oznámení o výběru.pdf 413.43 KB