Other documents - public

Procurement procedure: Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení

Document information

Name: Písemná zpráva zadavatele
Description: Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Document published on Profile: 17.02.2020 12:37:23

Actual file version

File name: Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele.pdf
Size: 318.66 KB
Actual file version: 17.02.2020 12:37:23
MD5 hash: a29366723aeef6026afedd0b3fdaaf41
SHA256 hash: 663816084eb86def5764c8f55050ea86b0a91beee70e6850a4c6fb16ab9e6a15

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 17.02.2020 12:37:23 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek other documents - public n/a 318.66 KB