Procurement documents

Procurement procedure: Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations

Document information

Name: Příloha č. 7
Description: Seznam poddodavatelů
Document published on Profile: 20.12.2019 02:15:13

Actual file version

File name: Dokument MS Word 07_seznam_poddodavatelu.docx
Size: 67.62 KB
Actual file version: 18.12.2019 11:07:37
MD5 hash: 87647365a9ee3446714b228d2ef0f3d2
SHA256 hash: 5ff97c1e9edeac497ee8b6d865ff5c8377130c68a6de019d16ffdcd356982db7

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 18.12.2019 11:07:37 Příloha č. 7 Seznam poddodavatelů procurement documents - 07_seznam_poddodavat elu.docx 67.62 KB