Other documents - public

Procurement procedure: Sestava diagnostických přístrojů pro vozidla

Document information

Name: Oznámení o výběru
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF oznámení o výběru.pdf
Size: 172.15 KB
Actual file version: 05.12.2019 15:00:58
MD5 hash: 3165790993954de9fc6748537feca6ef
SHA256 hash: 9dbfa98d81b7a8aeae79dbe4509b1d7d77a522a45424edd952caf07effa9e9bd

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 05.12.2019 15:00:58 Oznámení o výběru other documents - public - oznámení o výběru.pdf 172.15 KB