Other documents - public

Procurement procedure: Sestava pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonnových měničů a řídicích systémů

Document information

Name: Oznámení o výběru dodavatele
Description: Oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona a čl. 15.4 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace
Document published on Profile: 24.05.2019 12:19:32

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení o výběru dodavatele_podpis.pdf
Size: 306.47 KB
Actual file version: 24.05.2019 12:19:32
MD5 hash: d423c22800b656ea086079e0eec17c51
SHA256 hash: a01caae2980e959012fb12d836892255300e05c47358c4e152e348374ed0f9e6

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 24.05.2019 12:19:32 Oznámení o výběru dodavatele Oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona a čl. 15.4 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace other documents - public n/a 306.47 KB