Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022

Document information

Name: Příloha 2 Čestné prohlášení k základní zupůsobilosti
Description: Příloha 2 Čestné prohlášení k základní zupůsobilosti
Document published on Profile: 07.01.2019 02:15:02

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_2-Cestne_prohlaseni_k_ zakladni_zpusobilosti.docx
Size: 20.37 KB
Actual file version: 04.01.2019 12:41:13
MD5 hash: 17180422efc90c0511e7daf85901acc7
SHA256 hash: ccad097ad7c6f6cc4aaa327426ad2273935e5d2db02cc31b277bad962ae0d9a8

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.01.2019 12:41:13 Příloha 2 Čestné prohlášení k základní zupůsobilosti Příloha 2 Čestné prohlášení k základní zupůsobilosti procurement documents - Priloha_2-Cestne_pro hlaseni_k_zakladni_z pusobilosti.docx 20.37 KB