Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dodávky IT + AV techniky 2022–2025

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Description:
Document published on Profile: 21.12.2021 12:39:51

Actual file version

File name: Dokument PDF pisemna_zprava_zadavatele.pdf
Size: 243.06 KB
Actual file version: 21.12.2021 12:39:51
MD5 hash: 5613096d4ab95f0ebada130787e5c873
SHA256 hash: 42b01d2291955636f96fa012f1c5dd81b8d3a9a253999cf06d70faf88e78fff4

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 21.12.2021 12:39:51 Písemná zpráva zadavatele other documents - public - pisemna_zprava_zadav atele.pdf 243.06 KB