Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dodávky zámečnického materiálu 2019 - 2020

Document information

Name: Příloha 1 Krycí list žádosti o účast
Description: Příloha 1 Krycí list žádosti o účast
Document published on Profile: 18.01.2019 08:07:18

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č.1 Krycí list žádosti o účast.docx
Size: 35.62 KB
Actual file version: 18.01.2019 06:54:26
MD5 hash: 29a28ff26ce3e3cb12e7fadcde3fcc2e
SHA256 hash: 8bb6b3eb1ac82fd01a821efc22e637571933631bc9a05968fea1ca14e0a7ad29

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 18.01.2019 06:54:26 Příloha 1 Krycí list žádosti o účast Příloha 1 Krycí list žádosti o účast procurement documents - Příloha č.1 Krycí list žádosti o účast.docx 35.62 KB