Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dodávky IT + AV techniky 2022–2025
Odesílatel Milan Matolák
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2022 11:38:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel k výše uvedenému DNS, evidenční číslo ve Věstníku Z2021-041737, obdržel dne 11. 1. 2022 v 9:44 hod. zprávu


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11012022.pdf (123.36 KB)