Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Odesílatel Pavel Krč
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2019 13:15:36
Předmět Re: Žádost o účast v DNS

Dobrý den, žádost o účast se vkládá do Žádostí o účast a ne do Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. A musíte počkat až bude DNS zavedena, protože lhůta pro první podání byla 4.2.2019 10:00. Teď je fáze posuzování, zařazování, ….. a zavedení. Máme na to 10 pracovních dnů. Po zavedení bude možno podávat další žádosti o účast.