Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka instalatérského materiálu 3/2023
not under the Act regime Awarded 08.03.2023 15.03.2023 09:00
PTK - Cloudové a archivní úložiště
small-scale public contract Evaluation 06.03.2023 31.03.2023 23:59
Dodávka IT techniky 4/2023
above-the-threshold Awarded 17.02.2023 09.03.2023 09:00
Dodávka IT techniky 3/2023
above-the-threshold Awarded 14.02.2023 27.02.2023 09:00
Laserový granulometr
below-the-threshold Awarded 14.02.2023 07.03.2023 09:00
Dodávka instalaterského materiálu 2/2023
not under the Act regime Awarded 08.02.2023 15.02.2023 09:00
Práškový reometr
below-the-threshold Awarded 08.02.2023 24.02.2023 09:00
Akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TUO
small-scale public contract Awarded 08.02.2023 27.02.2023 10:00
Dodávka zámečnického materiálu 2/2023
not under the Act regime Awarded 07.02.2023 14.02.2023 09:00
Dodávka IT techniky 2/2023
above-the-threshold Awarded 03.02.2023 14.02.2023 09:00
Dodávka IT techniky 1/2023
above-the-threshold Awarded 19.01.2023 30.01.2023 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 1/2023
not under the Act regime Awarded 13.01.2023 20.01.2023 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 1/2023
not under the Act regime Awarded 12.01.2023 19.01.2023 09:00
Zajištění výstavních expozic pro veletrh pracovních příležitostí kariéra+ 2023
small-scale public contract Evaluated 10.01.2023 23.01.2023 10:00
Analyzátor plynu
above-the-threshold Awarded 23.12.2022 23.01.2023 07:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016