Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT techniky 37/2019
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 15.07.2019 10:00
Dodávka IT + AV techniky 36/2019
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 18.07.2019 09:00
Invitation to the preliminary market consultation - EURO_IT4I Supercomputer
nadlimitní Zadávání 01.07.2019 26.07.2019 23:59
A large scale 3D printer for plastic parts / Velkorozměrová 3D tiskárna plastu
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 10.07.2019 10:00
Pořízení válcové výkonové zkušebny automobilů
podlimitní Zadáno 28.06.2019 17.07.2019 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu 7/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2019 03.07.2019 09:00
Přístavba CPIT TL1 - Interiér
podlimitní Zadáno 24.06.2019 17.07.2019 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny ve 3. Q. 2019
nadlimitní Zadáno 21.06.2019 02.07.2019 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 4/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2019 27.06.2019 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.06.2019 27.06.2019 09:00
Nákup nábytku 8/2019
nadlimitní Zadáno 21.06.2019 02.07.2019 10:00
Dodávka IT techniky 35/2019
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 03.07.2019 09:00
Rekonstrukce rozvodů zdravotechniky budovy C
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Dodávka zámečnického materiálu 5/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.06.2019 26.06.2019 09:00
Čisticí a úklidové prostředky 11/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.06.2019 27.06.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016