Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Patentové služby pro Modulární stavební platformu pro 3D tiskárny a Obrážecí nástroj vyrobený aditivní technologií
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2021 13:43:04
Předmět Výzva k podání nabídky.

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová